Loading...
Loading...

Projekt- och produktionsledning

Allt går, vissa saker tar bara lite längre tid än andra.
Home / Tjänster  / Projekt- och produktionsledning

Projektledning

Alltgar börjar där det behövs, antingen med att skapa idén eller med att genomföra redan färdiga idéer. I arbetet ingår: Projektplan Kommunikationsplan Tidplan Kontakt med leverantörer, artister, talare, debattörer Genomförande Och allt annat som behövs för ett lyckat uppdrag

Produktionsledning

Alltgar kommer in där det behövs och jobbar som en del i projektgruppen I arbetet ingår det som behöver göras helt enkelt, det kan handla om att hitta leverantörer, skapa struktur för medarbetare och medverkande, boka artister och medverkande, skriva texter, hålla kontakt och ha dialog med leverantörer.

Alltgar har ett stort och brett närverk i många olika områden.
Nätverket används flitigt.

Utmaningar, förändringar och nya givar,
det är vardag för en luttrad projekt- eller produktionsledare
och oftast det roligaste som finns.