Loading...
Loading...

Privat coaching

Home / Tjänster  / Privat coaching

Allt arbete är strikt konfidentiellt och sker under sekretess. Detta regleras genom kontrakt mellan klient och coach

Vill du förändra din situation, hitta nya vägar och strategier

Upplever du att du har dålig självkänsla, känner du att människor i din omgivning inte förstår dig, har du svårigheter i relationer till vänner, barn eller familj. Har ditt liv drastiskt förändrats genom separation eller är du mitt i en livskris?

Eller vill du bara hitta lite lugn och ro, kunna luta dig tillbaka och gilla läget?

Då kan det vara bra att prata med någon som kan hjälpa dig att hitta verktygen för att få till den förändring som behövs. Vi jobbar med flera olika beprövade coachingmodeller men låser oss inte vid någon speciell, det som passar dig är det viktigaste.

På Alltgar hjälper vi dig att hitta nya vägar som kan få dig att nå de mål du sätter upp.  Vi börjar med ett introduktionssamtal på 30 – 60 minuter där vi diskuterar upplägget för vårt gemensamma arbete. Om du väljer att fortsätta samtalen, går vi igenom de praktiska frågorna och förutsättningarna. Samt dina mål och hur vi utvärderar vårt samarbete.

Sen sätter vi igång med att nå dina mål och hantera situationer som uppkommer under arbetets gång. Vi gör en noggrann och tydlig inventering och genomgång av nuläge och önskat läge (mål). Sen jobbar vi med vägen dit, dvs det som hindrar dig, de resurser du redan har för att nå fram och det som du behöver göra för att nå fram. Vi hörs vid behov mellan våra möten via mejl för att stämma av och ge inspiration. Hemuppgifter ingår i arbetet.

Oftast ses vi ca 10 gånger (introduktionssamtalet inräknat) men det kan också skräddarsys efter behov. Samtalen tar ca 60 minuter

Något av det vi kommer att jobba med är;

  • Att finna balans mellan arbete och fritid
  • Att våga prioritera efter egna önskemål
  • Att utveckla självförtroendet
  • Att hitta strategier för att klara av problem i privatlivet
  • Att hantera en ny livssituation

Vi har student och ungdomsrabatt