Loading...
Loading...

KBT-terapi

Home / Tjänster  / KBT-terapi

Kognitiv beteendeterapi

KBT, Kognitiv beteendeterapi brukar beskrivas som en strukturerad, mål- och problemorienterad psykoterapiform. Fokus ligger på individens tankar och beteenden.

KBT är en behandlingsform där terapeuten deltar aktivt och samarbete är viktigt. Att finna lösningar här och nu och inte fokusera på det förflutna är centralt. I behandlingen identifieras faktorer som utlöser ickefunktionella tankebanor och beteenden. Genom insikt, kunskap och träning kan dessa förändras och bytas ut. Hemuppgifter ingår som en del av behandlingen.

Det är våra tankar, känslor och beteenden som påverkar hur vi mår idag. I terapin fokuserar vi på att kartlägga och förbättra dina olika försvårande tankar, känslor och beteenden.

Det är ofta inte en händelse eller upplevelse i sig, som skapar problem – utan hur vi tänker och beter oss kring dem

Ditt förflutna berörs i behandlingen men står inte i fokus. Våra värderingar, tankemönster, känslor och beteenden har formats under hela vår livstid och ger viktig information.

Med aktivt arbete går det mesta att förbättra och förändra!

Behandlingen inleds med 1-3 bedömningssamtal, under vilka vi kartlägger och gör en analys av ditt problem. Tillsammans formulerar vi hur det ser ut idag och vilka förändringar du vill uppnå.

Vi går igenom dina mål med terapin och vad du vill uppnå i ett längre perspektiv, vi hjälps åt att skapa rimliga, relevanta och uppnåeliga mål, det är viktigt för att nå fram.

Vi tar vara på det som fungerat bra hittills och hjälps åt att ta reda på vad som fungerat sämre och vad du kan göra istället.

Vi lägger upp en plan för hur du ska nå dina mål och hitta ett bättre sätt att leva ditt liv och må bra i vardagen.

Ett snitt på behandlingslängd ligger på 10-20 samtal. Men det är lika vanligt med både fler och färre.

I början ses vi ofta – helst en gång per vecka – och mot slutet blir det längre och längre mellan samtalen. Mellan de två sista samtalen kan det ofta gå 3 månader.

Eftersom förändringen måste göras i din vardag, är hemuppgifterna det viktigaste sättet för dig att öva in nya tankemönster och beteenden i din vanliga miljö.

 

KBT-Terapi hjälper dig med:

  • Stress och utbrändhet
  • Nedstämdhet och depression
  • Social fobi
  • Specifik fobi
  • Ångestproblem
  • Panikångest
  • Ätstörningar
  • Relationer