Loading...
Loading...

Företagscoaching

Home / Tjänster  / Företagscoaching

Företagscoaching

Allt arbete är strikt konfidentiellt och sker under sekretess. Detta regleras genom kontrakt mellan beställare och coach och mellan klient och coach

Det viktigt att visa att man bryr sig om sina medarbetare. Det kan göras på många olika sätt. Ett är att erbjuda sina medarbetare coaching för att må och prestera bättre men också för att lösa konflikter och öka samarbetsmöjligheterna på en arbetsplats.

Och det är en god investering eftersom det är en ekonomisk fördel att investera före sjukdom, sjukskrivning och rehabilitering istället för när det redan är ett faktum. Dessutom ger det enligt undersökningar högre avkastning och lönsamhet när medarbetarna känner att företaget och ledningen engagerar sig.

Vi jobbar med flera vedertagna och beprövade modeller. Vi gör en tydlig inventering och genomgång av nuläget och hur man anser att man hamnat där. Vi går igenom det önskade läget (mål) och hur man kan hitta utmaningar igen. Sen arbetar vi med vägen till det önskade läget dvs vi hittar stragier för att lösa hindren, hitta resurserna och få igång aktiviteterna. Med andra ord, det som behöver göras för att nå fram. I arbetet ingår vid behov kontakt mellan möten via mejl eller telefon, för att stämma av framsteg eller för att ge inspiration. Hemuppgifter ingår i arbetet.

 

Medarbetarcoaching 

Vi börjar alltid med ett introduktionssamtal där vi pratar om ramarna för arbetet tillsammans, kontrakt, tider, förutsättningar, utvärdering av arbetet och förväntningar på både coach och klient.

Vid nästa möte tittar vi på målen och förutsättningarna, sen sätter vi igång arbetet för att uppnå de satta målen och hanterar situationer som dyker upp under arbetets gång.

Oftast är våra åtaganden ca 10 samtal med utvärdering i halvtid och vid sista mötet, samt ca 6 månader efter avslutad coaching, men det kan också skräddarsys vid behov. Ett samtal är ca 60 minuter långt. Vi jobbar både med grupper och individuellt, grupperna kan vara 4-12 personer.

Några av målen med coaching är;

 • Att finna balans mellan arbete och fritid
 • Att våga prioritera efter egna önskemål
 • Att utveckla självförtroendet
 • Att hitta strategier för att klara av problem både i jobbet och privat
 • Att hantera en ny livssituation

Ledarskapscoaching

I ledarskapscoaching jobbar vi efter samma modell som i medarbetarcoaching men med ledaren i fokus. Vi stöttar genom coachande samtal och handledning, vi hjälper till med verktyg som ska ge möjlighet att leda medarbetare genom ett coachande förhållningssätt.

Vi träffas ca 10 gånger under 1 år i individuella möten. Vi kommer att arbeta med;

 • Att tydligöra målen
 • Att förstärka dina ledaregenskaper
 • Att hitta vägar för att stötta och entusiasmera medarbetare
 • Att kommunicera på ett tydligt sätt
 • Att prioritera rätt i en pressad arbetssituation
 • Att fokusera för att nå bättre resultat
 • Att utforma taktiker för att hantera specifika situationer som t ex konflikter eller olika attityder
 • Att hitta balans mellan arbete och privatliv
 • Du ska på det här sättet få;
 • Ny kunskap om din potential och hur du kan använda den på bästa sätt
 • Ta fram färdigheter och kunskaper som du redan har och lära dig att använda dem
 • En tydligare självbild. Vem är du och hur fungerar du. Vad vill du förstärka? Vad vill du förbättra eller ändra?
 • Möjlighet till reflektion och eftertanke
 • Tydliga mål som följs upp, utvärderas och vid behov justeras under arbetets gång.

 

Handledning

Det är oerhört viktigt att som coach eller chef hitta forum för handledning. Du kan ha fastnat i ett specifikt problem med en klient eller medarbetare eller stå i ett yrkesmässigt dilemma eller vägskäl och behöva tydliga råd och vägledning. Det kan vi hjälpa dig med enskilt eller i grupp. Antal möten beror på vad som ska diskuteras och graden av behov.

Vår långa erfarenhet av olika branscher och uppdrag ger oss god grund att stötta dig inom ett antal olika områden, vi har också ett nätverk av kunskap inom de områden som vi själva inte behärskar. Hör av dig så berättar vi mer.