Loading...
Loading...

Handledning, coaching och KBT-terapi

Allt går, vissa saker tar bara lite längre tid än andra.
Home / Tjänster  / Handledning, coaching och KBT-terapi

KBT-terapi, coaching och handledning är tre olika sätt att hjälpa människor att må bättre, lösa konflikter och att komma vidare med specifika händelser eller problem.

KBT brukar beskrivas som en strukturerad, mål- och problemorienterad psykoterapiform. Fokus ligger på individens tankar och beteenden. Det är en behandlingsform där terapeuten deltar aktivt och samarbete är viktigt. Att finna lösningar här och nu och inte fokusera på det förflutna är centralt. I behandlingen identifieras faktorer som utlöser ickefunktionella tankebanor och beteenden. Genom insikt, kunskap och träning kan dessa förändras och bytas ut.

Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva, och att bidra till att människor presterar och mår bättre. En coach hjälper klienten att hitta sina drivkrafter och att definiera sina önskade resultat. Vi tar sikte framåt och blickar bara tillbaka om det finns anledning för att uppnå målet. Coaching är INTE terapi, men kan vara ett alternativ att starta med. Coaching är ett bra verktyg för människor i förändring.

Handledning är bra när du behöver hjälp med en specifik fråga eller ett specifikt problem. Vi tittar på omständigheterna kring och förutsättningar för hur du kan hitta bra vägar att gå för att nå fram till en lösning som fungerar för dig och för din klient, medarbetare eller för ditt ledarskap.


Alltgar jobbar med  alla som har bestämt sig för att göra en förändring och som vill nå resultat.

Coaching, handledning och ledarskapsutveckling ska vara roligt, utmanande, spännande, lärorikt och tidsbestämt. Målen ska vara tydliga oavsett om du kommer privat eller genom företaget. När arbetet är klart ska du känna och veta att du fått till stånd en förändring eller flera, som har bidragit till utveckling och resultat.