Loading...
Loading...

Om Alltgar

KVALITET, PÅLITLIGHET & TILLGÄNGLIGHET
Home / Om Alltgar

Att försöka göra, ger inga resultat. Gör det, då går det! Genom Alltgar hoppas jag att jag kan få fler att känna att  Allt går!

Ankie Sahlin

Jag startade Alltgar för att få göra det som är det roligaste jag vet, att hitta nya vägar.  Både i stora och små projekt och i arbetet med människor.

Jag vet att det kan låta som två väldigt olika områden, projektledning och att samtala med människor på olika sätt genom handledning, coaching eller terapi. Men det är egentligen väldigt likt. Det handlar om att lyssna, skapa relation, kommunicera och få saker att hända. Det är inte svårare än så.

Idag jobbar jag för fullt som projektledare och som samtalspartner både inom KBT och Coaching

Namnet Alltgar kommer från ”Allt går” någonting jag har sagt otaliga gånger under årens lopp. Till mig själv, till mina medarbetare och chefer och framför allt till uppdragsgivare, klienter och patienter som av någon anledning inte trott på det, just där och då. Jag är övertygad om att allt går, vissa saker tar bara lite längre tid än andra.

Kunder, företag och klienter kommer till mig därför att jag ser möjligheterna både i diverse projekt och i den privata utvecklingen. Jag vågar utmana och släpper inte taget förrän uppdraget är slutfört eller målet nåt.

Ankie Sahlin grundare av Alltgar.

ANKIE SAHLIN

© 2014 Fotograf Anna-Lena Ahlström +46-709-797817

Love to listen

Klienterna kommer till mig därför att jag ger förutsättningar till utveckling och förändring genom fokuserat och målmedvetet arbete. Jag vågar utmana och släpper inte taget.

Ankie Sahlin grundare av Alltgar
Samtal

Jag är utbildad i kognitiv beteendeterapi, steg-1, i Örebro på KBT-Svealand, och jag är certifierad  coach hos coach2coach AB, ubildad av Kjell Enhager, Per Bjergestam och Magnus Kull. Certifieringen grundar sig i de riktlinjer som ICF (international Coach Federation) har satt upp och Alltgar jobbar helt efter ICF’s och SCIC’s (Sveriges Certifierade Integrativa Coacher) etiska riktlinjer. 

Jag går regelbundet i handledning

Mer Om Ankie Sahlin

Jag är certifierad integrativ coach och KBT-Terapeut steg 1, jag har utbildat mig i metoden PET, Prolonged exposure therapy. Utbildare var Prof. Edna Foa som är världsledande inom PTSD. Jag har också deltagit i en intensivutbildning för professionella i MBSR, (mindfulness based stress reduction in body mind medicine) med Dr Jon Kabat-Zin och Dr Saki Santorelli från University of Massachusetts medical school, USA.

Jag har stor erfarenhet av att jobba med såväl grupper och ledare som med individutveckling.

Jag ägnar också mycket tid åt att arbeta och prata med ungdomar och unga vuxna upp till 25 år som har eller har haft det jobbigt. Det kan handla om självkänsla, kompisar och kärlek men också om svårare ämnen som mobbing, övergrepp och ätstörningar. Här tar jag hjälp av kunniga handledare och psykologer i mitt arbete, om så behövs.

Fram till 2010 ägnade jag mig främst åt personer med ätstörningar. Jag var under 5 år anställd på AB Mando som, genom beteendeförändring, med stor framgång hjälper patienter till ett friskt liv.

Under större delen av 90-talet jobbade jag med tv och evenemang. I alla sammanhang har det bland mycket annat  handlat om stress och konflikthantering, att motivera medarbetare och att stötta chefer. Att få produktionsgruppen att prestera på toppen av sin kapacitet under kort tid och under hård press.

Mitt mål är att kombinera värme och humor med målmedvetenhet och tydlighet.

Om vi ser helheten och målet såväl som delarna i arbetet, så kommer vi att lyckas.